Kết Quả Xổ Số Các Vùng Miền Và Tỉnh Việt Nam

 • Kết Quả Xổ Số Cà Mau Ngày 19/08/2019 (Thứ 2) (8/20/2019)

  Giải tám 66
  Giải bảy 078
  Giải sáu 0920 3844 7806
  Giải năm 5265
  Giải bốn 46837 56286 52236 12936
  64686 43939 04434
  Giải ba 11332 96982
  Giải nhì 80715
  Giải nhất 90047
  Đặc biệt 985800


  Kết quả xổ số Cà Mau sớm nhất: XS CM gửi 6022 (1000đ)

  Đầu Đuôi
  0 0,6
  1 5
  2 0
  3 2,4,6,6,7,9
  4 4,7
  5
  6 5,6
  7 8
  8 2,6,6
  9
  Đầu Đuôi
  0,2 0
  1
  3,8 2
  3
  3,4 4
  1,6 5
  0,3,3,6,8,8 6
  3,4 7
  7 8
  3 9

 • Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Ngày 19/08/2019 (Thứ 2) (8/19/2019)


  Ký hiệu trúng ĐB: 7RQ1RQ12RQ
  Đặc biệt 91082
  Giải nhất 91467
  Giải nhì 81562 69297
  Giải ba 97138 00117 22541
  31704 37630 90168
  Giải tư 0106 2442 9484 9191
  Giải năm 7194 0797 1899
  9993 9258 7307
  Giải sáu 457 472 035
  Giải bảy 70 52 35 66

  Kết quả xổ số Miền bắc sớm nhất: XS MB gửi 6022 (1000đ)

  Đầu Đuôi
  0 4,6,7
  1 7
  2
  3 0,5,5,8
  4 1,2
  5 2,7,8
  6 2,6,7,8
  7 0,2
  8 2,4
  9 1,3,4,7,7,9
  Đầu Đuôi
  3,7 0
  4,9 1
  4,5,6,7,8 2
  9 3
  0,8,9 4
  3,3 5
  0,6 6
  0,1,5,6,9,9 7
  3,5,6 8
  9 9
  In vé dò  Hãy Xem Thêm Tại

 • Kết Quả Xổ Số Miền Trung Ngày 19/08/2019 (Thứ 2) (8/19/2019)

  Thừa Thiên Huế
  Mã: TTH
  Phú Yên
  Mã: PY
  G8
  13
  94
  G7
  664
  933
  G6
  1036
  4939
  9457
  3975
  9296
  9031
  G5
  8895
  0795
  G4
  89940
  95852
  66806
  82980
  82712
  24556
  94807
  01271
  28805
  79486
  18397
  01298
  03963
  39961
  G3
  49354
  99349
  12116
  64669
  G2
  67954
  71116
  G1
  59784
  26133
  ĐB
  216755
  286057

  Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)

  Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
  0 6,7 5
  1 2,3 6,6
  2
  3 6,9 1,3,3
  4 0,9
  5 2,4,4,5,6,7 7
  6 4 1,3,9
  7 1,5
  8 0,4 6
  9 5 4,5,6,7,8
  In vé dò
 • Kết Quả Xổ Số TP Hồ Chí Minh Ngày 19/08/2019 (Thứ 2) (8/19/2019)


  Giải tám 49
  Giải bảy 252
  Giải sáu 7468 5528 0885
  Giải năm 5215
  Giải bốn 75216 51164 92774 05176
  34327 96519 64346
  Giải ba 31275 55368
  Giải nhì 51992
  Giải nhất 60219
  Đặc biệt 679585


  Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

  Đầu Đuôi
  0
  1 5,6,9,9
  2 7,8
  3
  4 6,9
  5 2
  6 4,8,8
  7 4,5,6
  8 5,5
  9 2
  Đầu Đuôi
  0
  1
  5,9 2
  3
  6,7 4
  1,7,8,8 5
  1,4,7 6
  2 7
  2,6,6 8
  1,1,4 9  Hãy Xem Thêm Tại

 • Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Ngày 19/08/2019 (Thứ 2) (8/19/2019)

  Giải tám 66
  Giải bảy 916
  Giải sáu 3878 6138 2499
  Giải năm 9424
  Giải bốn 04812 28044 88404 06987
  23489 33427 44229
  Giải ba 32118 78938
  Giải nhì 56805
  Giải nhất 48114
  Đặc biệt 835809


  Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất: XS DT gửi 6022 (1000đ)

  Đầu Đuôi
  0 4,5,9
  1 2,4,6,8
  2 4,7,9
  3 8,8
  4 4
  5
  6 6
  7 8
  8 7,9
  9 9
  Đầu Đuôi
  0
  1
  1 2
  3
  0,1,2,4 4
  0 5
  1,6 6
  2,8 7
  1,3,3,7 8
  0,2,8,9 9

 • Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế Ngày 19/08/2019 (Thứ 2) (8/19/2019)

  Giải tám 13
  Giải bảy 664
  Giải sáu 1036 4939 9457
  Giải năm 8895
  Giải bốn 89940 95852 66806 82980
  82712 24556 94807
  Giải ba 49354 99349
  Giải nhì 67954
  Giải nhất 59784
  Đặc biệt 216755


  Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế sớm nhất: XS TTH gửi 6022 (1000đ)

  Đầu Đuôi
  0 6,7
  1 2,3
  2
  3 6,9
  4 0,9
  5 2,4,4,5,6,7
  6 4
  7
  8 0,4
  9 5
  Đầu Đuôi
  4,8 0
  1
  1,5 2
  1 3
  5,5,6,8 4
  5,9 5
  0,3,5 6
  0,5 7
  8
  3,4 9

 • Kết Quả Xổ Số Phú Yên Ngày 19/08/2019 (Thứ 2) (8/19/2019)

  Giải tám
  Giải bảy
  Giải sáu
  Giải năm
  Giải bốn
  Giải ba
  Giải nhì
  Giải nhất
  Đặc biệt


  Kết quả xổ số Phú Yên sớm nhất: XS PY gửi 6022 (1000đ)

  Đầu Đuôi
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Đầu Đuôi
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

 • Kết Quả Xổ Số Miền Nam Ngày 19/08/2019 (Thứ 2) (8/19/2019)


  TP Hồ Chí Minh
  Mã: HCM
  Đồng Tháp
  Mã: DT
  Cà Mau
  Mã: CM
  G8
  49
  66
  66
  G7
  252
  916
  078
  G6
  7468
  5528
  0885
  3878
  6138
  2499
  0920
  3844
  7806
  G5
  5215
  9424
  5265
  G4
  75216
  04812
  28044
  88404
  0698
  46837
  56286
  52236
  12936
  64686
  43939
  G3
  G2
  G1
  ĐB

  Kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh sớm nhất: XS HCM gửi 6022 (1000đ)

  Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
  0 4 6
  1 5,6 2,6
  2 8 4 0
  3 8 6,6,7,9
  4 9 4 4
  5 2
  6 8 6 5,6
  7 8 8
  8 5 6,6
  9 8,9
  In vé dò  Hãy Xem Thêm Tại

 • Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Ngày 18/08/2019 (Chủ nhật) (8/18/2019)

  Giải tám 21
  Giải bảy 709
  Giải sáu 1093 1479 7926
  Giải năm 8404
  Giải bốn 97014 16261 94162 01806
  62794 82438 23440
  Giải ba 83464 34100
  Giải nhì 35559
  Giải nhất 87750
  Đặc biệt 595528


  Kết quả xổ số Khánh Hòa sớm nhất: XS KH gửi 6022 (1000đ)

  Đầu Đuôi
  0 0,4,6,9
  1 4
  2 1,6,8
  3 8
  4 0
  5 0,9
  6 1,2,4
  7 9
  8
  9 3,4
  Đầu Đuôi
  0,4,5 0
  2,6 1
  6 2
  9 3
  0,1,6,9 4
  5
  0,2 6
  7
  2,3 8
  0,5,7 9

 • Kết Quả Xổ Số Kon Tum Ngày 18/08/2019 (Chủ nhật) (8/18/2019)

  Giải tám 53
  Giải bảy 996
  Giải sáu 0008 4726 8494
  Giải năm 9809
  Giải bốn 22711 56341 64729 65708
  80067 12370 37115
  Giải ba 43710 81371
  Giải nhì 76413
  Giải nhất 87292
  Đặc biệt 616108


  Kết quả xổ số Kon Tum sớm nhất: XS KT gửi 6022 (1000đ)

  Đầu Đuôi
  0 8,8,8,9
  1 0,1,3,5
  2 6,9
  3
  4 1
  5 3
  6 7
  7 0,1
  8
  9 2,4,6
  Đầu Đuôi
  1,7 0
  1,4,7 1
  9 2
  1,5 3
  9 4
  1 5
  2,9 6
  6 7
  0,0,0 8
  0,2 9